Bra att veta som bostadsrättsinnehavare om grannarna stör

 

Först kan man nämna ganska självklara regler man har som bostadsrättsinnehavare. Du är skyldig att iaktta allt som fordras för att bevara det som heter ”sundhet, ordning och skick” inom fastigheten. Det gäller naturligtvis också de gäster som bor eller som är på besök hos dig.

 

Vad är störningar?

Ordningsregler som finns skall följas om de är i överensstämmelse med vad som är brukligt på orten och uppenbarligen inte är orimliga. Avvikelser kan vara att det t.ex. ofta förekommer bråk, skrik eller för hög musik.

 

Vissa störande ljud från grannar tillhör dock det normala och är direkt ofrånkomliga i fastigheter. Detta gäller naturligtvis särskilt i ett äldre hus som vårt, stegljud, lite överhörning, stolskrap m.m är ofrånkomliga. Ingen kan bli avhyst på grund av störningar som är en naturlig del av livet, självklart kan man ha enstaka fester som man förvarnar sina grannar om, högljudda barn m.m.

 

Om du utsätts för onormalt stor störning

Börja med att ta kontakt med grannen i en vänlig ton, grannen kanske inte har förstått att han stör. Hitta en lösning tillsammans.

 

Om det fortsätter?

Ta kontakt med styrelsen. Den kan då om den bedömer störningarna som allvarliga skriftligen uppmana grannen att visa försiktighet.

 

Om det inte hjälper?

Det kan uppstå olika turer avseende rättelse och om inget hjälper kan föreningen vända sig till tingsrätten för rättslig prövning. Denna kan resultera i tvångsförsäljning. Anonyma klagomål är därför inte möjliga att hantera då föreningen för att driva frågan rättsligt måste kunna bevisa störningarna vilket ofta görs genom vittnesförhör med störda grannar.

 

Det bör understrykas ytterligare att störningar måste vara av allvarlig art samt att berörda är beredda att vittna och föra anteckningar om dessa. Det bör även sägas att alla möjligheter till vettigare lösning med grannsämja och trivsel bör prioriteras.

 

Om det förekommer sådana störningar som normalt inte bör tålas skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelser att se till att störningarna omedelbart upphör.

 

Om störningarna är särskilt allvarliga kan föreningen säga upp bostadsrättshavaren utan föregående varning.