Underhållsplan 2011 - 2031 för Brf. Kolonnen 3
        Exkl. moms Exkl. moms Första    Kostnad under 20 år 
Del Åtgärd Mängd Enhet A-pris kr Kostnad kr utförandeår Intervall
El                
Elcentraler Byte 46 st 5 500 kr 253 000 kr 2013 30 168 667 kr
Belysning allmänt Byte 12 st våningspl. 2 500 kr 30 000 kr 2012 20 30 000 kr
Övrig el. som ej är bytt Byte 1 Enhet 30 000 kr 30 000 kr 2012 20 30 000 kr
Porttelefons anläggning Byte 1 Enhet 35 000 kr 35 000 kr 2012 15 46 667 kr
Elstigare Byte (endast bytet) O.B.S uppskattad mängd 500 meter 260 kr 130 000 kr 2012 40 65 000 kr
                 
Allm.utrymmen                
Källare Målas (golv och vägg) 150 kvm 240 kr 36 000 kr 2015 10 72 000 kr
2st.Trapphus Målning 12 st våningsplan 12 500 kr 150 000 kr 2020 15 200 000 kr
                 
UnderCentral                
Golv Målas 80 kvm 70 kr 5 600 kr 2015 10 11 200 kr
Grundvattenpump Bytes 2 st 20 000 kr 40 000 kr 2015 10 80 000 kr
                 
Lokaler + Hyreslägenheter                
Hyres lgh. Renovering/målning 3 Enhet 60 000 kr 180 000 kr 2014 15 240 000 kr
Vår Bod Renovering 1 Enhet 20 000 kr 20 000 kr 2014 15 26 667 kr
Kina Li Renovering 1 Enhet 125 000 kr 125 000 kr 2025 15 166 667 kr
Ringvägens Tobak Renovering 1 Enhet 20 000 kr 20 000 kr 2014 15 26 667 kr
Salong 2000 Renovering 1 Enhet 20 000 kr 20 000 kr 2014 15 26 667 kr
HQH Konstcentrum Renovering 1 Enhet 20 000 kr 20 000 kr 2014 15 26 667 kr
Mailshop Renovering 1 Enhet 20 000 kr 20 000 kr 2014 15 26 667 kr
                 
Tvättstuga                
Tvättmaskin Elux. W365H Byte 2 st 29 500 kr 59 000 kr 2017 12 98 333 kr
Torktumlare Podab T195 MP Byte 1 st 20 700 kr 20 700 kr 2017 12 34 500 kr
Torkskåp Elux.TS180 LE Byte 1 st 14 100 kr 14 100 kr 2015 12 23 500 kr
Mangel Byte 1 st 12 700 kr 12 700 kr 2015 15 16 933 kr
                 
Hiss                
Hiss Byte (linhiss) 2 st 588 000 kr 1 176 000 kr 2016 40 588 000 kr
Hiss maskinrum Målas 10 kvm 240 kr 2 400 kr 2016 20 2 400 kr
                 
Soprum                
Väggar (plåt) Målning 10 st 240 kr 2 400 kr 2016 15 3 200 kr
Golv Målning 10 kvm 240 kr 2 400 kr 2016 10 4 800 kr
WC Byte 1 st 3 500 kr 3 500 kr 2011 15 4 667 kr
                 
Fasad                
Gathus Reparation av sprickor       50 000 kr 2014 25 40 000 kr
Putsfasad Målning 1600 kvm 144 kr 230 400 kr 2019 25 184 320 kr
Entréparti Lackas / slipas 1 st 15 050 kr 15 050 kr 2018 10 30 100 kr  
Dörrar övriga  Målas 15 st 750 kr 11 250 kr 2015 10 22 500 kr
Skyltfönster Målas 7 st 750 kr 5 250 kr 2012 10 10 500 kr
Fönster (strykning mellan bågar) Målas 90 st 290 kr 26 100 kr 2012 7 74 571 kr
Fönster (strykning mellan bågar) Målas 176 st 290 kr 51 040 kr 2014 15 68 053 kr
                 
Yttertak                
Takbeklädnad (rep) Plåt bytes delvis 43 kvm 570 kr 24 510 kr 2016 5 98 040 kr
Tak Målas  660 kvm 164 kr 108 240 kr 2013 15 144 320 kr
Takluckor Bytes 3 st 2 990 kr 8 970 kr 2011 20 8 970 kr
Stuprör & övriga plåt detaljer Bytes 100 m 350 kr 35 000 kr 2017 25 28 000 kr
El-slingor Komplettering 1 Enhet 5 000 kr 5 000 kr 2015 5 20 000 kr
                 
Värmesystem                
Värmestammar Bytes 1 st 4 000 000 kr 4 000 000 2015 60 1 333 333 kr
Radiatorer Bytes 190 st 5 000 kr 950 000 kr 2015 60 316 667 kr
Undercentral (inkl.pumpar) Bytes 1 st 350 000 kr 350 000 kr 2025 20 350 000 kr
Reglerutrustning Bytes 1 st 15 000 kr 15 000 kr 2015 10 30 000 kr
Stamventiler  Bytes 18 st 2 790 kr 50 220 kr 2035 25 40 176 kr
Radiatorventiler Bytes 190 st 3 050 kr 579 500 kr 2015 25 463 600 kr
Termostater Bytes 190 st 480 kr 91 200 kr 2030 25 72 960 kr
                 
Vatten/avlopp                
Stammar (Bad/dusch) Stambyte (Delvis utfört) 46 st 72 800 kr 3 348 800 kr Fortlöpande 55 1 217 745 kr
Stammar (Kök) Stambyte (Delvis utfört) 46 st 4 700 kr 216 200 kr Fortlöpande 50 86 480 kr
Stammar Spolning 46 st 700 kr 32 200 kr 2011 10 64 400 kr
Horisontella Stammar Byte       200 000 kr 2012 50 80 000 kr
                 
Ventilation                
OVK Besiktning Besiktning 3136 kvm 3 kr 9 408 kr 2011 6 31 360 kr
Luftflöden Injustering 3136 kvm 7 kr 21 952 kr 2011 12 36 587 kr
Ventilkanaler  Rensning 3136 kvm 9 kr 28 224 kr 2023 12 47 040 kr
Energideklaration       25 000 kr 25 000 kr 2019 10 50 000 kr
                 
Gård                
Hårdgjorda ytor Kompletering/justering 50 kvm 500 kr 25 000 kr 2015 4 125 000 kr
                 
                 
7 094 590 kr