Brf Kolonnen 3

...sedan 1982

Hem | Kontakta styrelsen | A - Ö | Mäklarinfo | Underhåll | Stadgar | Styrelsesida

A–Ö

(Hjälpligt uppdaterad 12 november 2014. Styrelsen eller Brf Kolonnen 3 fritar sig från ansvar för uppgifter som är inaktuella eller felaktiga.)

A

Andelstal per bostadsrätt.
Avgifternas fördelning, det som kallas för andelstal, speglar endast i ytterst ovanliga fall enbart lägenheternas ytor. Möblerbarhet, läge i huset, högt eller lågt, mot gård eller gata, lägenhetens skick, förekomsten av hiss, öppna spisar, kakelugnar, antal toaletter och våtutrymmen är kanske några av de övriga komponenter som vägs in när man gör avgiftsfördelningen första gången då bostadsrättsföreningen skapas.
Andrahandsuthyrning
För att du ska få upplåta lägenheten i andra hand krävs att föreningen lämnar sitt godkännande. Du upprättar ett hyreskontrakt med din tilltänkta hyresgäst, sedan ansöker du om föreningens godkännande. Det finns både kontraktsmall och ansökningsblankett hos Fastighetsägarna. Andrahandsuthyrning beviljas ett år (12 månader) i taget. Tänk på att vara ute i god tid – minst en månad i förväg behöver du skicka in ansökan till styrelsen för att vi ska hinna behandla frågan på ett styrelsemöte. Du behöver en ifylld ansökan och ett bifogat andrahandsuthyrningskontrakt för att styrelsen ska kunna fatta ett beslut.

Om du beviljas tillstånd, är detta bundet till personen i ansökan. Du kan alltså inte byta hyresgäst utan ny prövning.

Den som hyr lägenheten blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Detta innebär att bestämmelserna i hyreslagen gäller er emellan, därför prövas endast frågan om skriftligt hyresavtal upprättas.

Tänk också på att det räknas som en andrahandsupplåtelse även om den som bor i lägenheten inte betalar någon ersättning, till exempel om du lånar ut lägenheten till en släkting en period.

Du bör också avtala bort besittningsskyddet för din hyresgäst. Om hyresförhållandet upphör inom 2 år har hyresgästen inget besittningsskydd, men det rekommenderas ändå att avtala bort besittningsskyddet.

Kom ihåg att det fulla ansvaret för lägenheten är ditt, även ekonomiskt vid skada eller dylikt.
Adressändring
Görs på Adressändring.se
Autogiro
Avgiften kan betalas med autogiro. Fyll i autogiromedgivandeblanketten och skicka in den enligt instruktionerna på dess första sida.
Avgifter (»hyror«)
Skötes av ÖBF åt oss. Observera att avgiften ska vara föreningen tillhanda senast den dag som står på aviseringen. Se även Autogifo.

B

Boendeparkering
Det är gatuparkering som gäller. Läs mer om Boendeparkering.
Bostadsrättsförening.
Som medlem i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningens enda syfte är att förse sina medlemmar med en bostad inom föreningens fastighet. Det är alltså föreningen som äger lägenheten, som medlem i föreningen är man delägare i föreningen och har rätt till en bostad. Det är denna rätt man egentligen köper, säljer eller överlåter på annat sätt. Man har som medlem rätt att utnyttja en viss specifik bostad, men som fortfarande ägs av föreningen. Man äger rätten till en viss bostad i föreningen och har nyttjanderätt till denna bostad. Denna bostadsrätt kan också vid särskilda skäl fråntas medlemmen.
Varje förening är skyldig att ha en så kallad medlems- och lägenhetsförteckning. I den framgår alla medlemmar, de lägenheter som finns i huset och vilka som är lägenhetsinnehavare till vilka lägenheter. För en bostadsrättsförening är detta den viktigaste handlingen. I förteckningen kan man också se om en lägenhet är pantsatt, ligger som säkerhet för ett lån. Varje medlem kan få ett utdrag på sin lägenhet, men inte på andras, för att på så sätt ha som bevis på att man är ägare till bostadsrätten. Förr fanns medlemsböcker eller bostadsrättsbevis. Dessa används inte längre utan det är endast lägenhetsförteckningen som utgör ett bevis på att du äger en viss lägenhet.
Konsumentverket ger ytterligare info om bostadsrätter.
Bostadsrättsförsäkring
En tilläggsförsäkring till din hemförsäkring som du som medlem ska ha. Genom att teckna bostadsrättstillägg får du som bostadsrättsinnehavare ett egendomsskydd vid skador på din lägenhet, till exempel vattenskada. Sådana skador betalas i regel av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. Men föreningen kan kräva dig på ersättning om du på något sätt varit vållande. Kontakta ditt försäkringsbolag om detta.
Brandvarnare
Föreningen har försett lägenheterna med brandvarnare. Innan batteriet är slut ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötar. Testa den ändå med jämna mellanrum, till exempel kvartalsvis samt när du varit bortrest mer än en vecka.
Du testar brandvarnaren genom att trycka in testknappen på brandvarnaren.
Rengör brandvarnaren minst en gång om året, till exempel vid första advent. Rengör brandvarnaren genom att dammsuga den noga från utsidan.
Bygganmälan
Krävs om du vill göra mer omfattade reparationer i samband med din inflyttning. Tänk på att alltid kontrollera med Stadsbyggnadskontoret om sådan krävs innan du gör något.
Byggavfall
Skräp från ombyggnation får du inte slänga i vårt gemensamma soprum. Se även punkten längst ner om återvinning.
Bygga om
Då bör du läsa Brf Kolonnen 3:s bygga om-guide först! Se även punkten längst ner om återvinning.

D

Dörrar
Behöver du gamla dörrar så har föreningen ett antal. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

E

El
Byte av nätabonnemang gör du hos Fortum. Själva elen får du välja från vilken leverantör du vill. Du kan få guidning i elmarknaden hos Konsumentverket.
Element
Om elementen känns kalla så kan du lufta dem. Elementnyckel finns att köpa hos bl a Ica för en billig peng. Tänk på att det kan spruta ut vatten, så var förberedd med en hink och en trasa.
Energirådgivning
Du kan få energirådgivning hos Energirådgivningen.

F

Flyttstädning
Skräp från flytt får du inte slänga i vårt gemensamma soprum. Se även punkten längst ner om återvinning.
Fönster
Föreningens ytterfönster ska vara i den äldre modellen (bubbligt glas), som ger fasaden ett varmare intryck än nytillverkat glas – ljuset speglas annorlunda. Ytterbågen ska alltså vara utförd i bubbligt glas. Om det inte går att uppbringa hos glasmästaren har föreningen ett antal på lager till försäljning.
Föreningsstämma
Lagen är tydlig när det gäller ansvar och arbetsfördelning mellan styrelse och föreningsstämma. En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma, oftast i maj månad.

Kallelsen skickas ut enligt stadgarna och det underlag som kallas årsredovisning. Där kan du avläsa om föreningens ekonomi är i ordning och på stämman väljs styrelse, suppleanter och revisorer.

Att äga gemensamt kan föra samman och göra vardagen innehållsrik. Man är inte ensam om problemen och för många kan det kännas tryggt att känna sina grannar.

På föreningsstämman är det viktigt att alla närvarande tar ansvar för att tillsammans bevaka föreningens gemensamma intresse och att alla förstår att varje lägenhetsröst är lika mycket värd. Om flera medlemmar har en bostadsrätt har de bara en röst.

Vissa beslut kan endast fattas av en stämma, till exempel ändring av stadgar, väsentliga ändringar av fastigheten, upplösning av förening, ansvarsfrihet åt styrelsen med mera. Alla frågor där stämman beslutar skall framgå av kallelsen och kan alltså inte komma som en överraskning om man inte kunnat närvara. I kallelsen skall tid och plats också framgå tydligt. Föreningsstämman brukar hållas på restaurang.

Kallelserna brukar innehålla en svarstalong med en sista anmälningsdag. Även val av maträtt. Detta skall respekteras och absolut besvaras i tid.

Endast medlemmar får närvara (undantag medges).

Röstning sker öppet (acklamation alternativt handuppräckning). När någon medlem önskar används sluten omröstning.

Om du inte kan närvara på stämman bör du lämna fullmakt till någon annan du litar på, till exempel en annan medlem, att föra din talan. Du kan använda denna mall för stämmofullmakt (word) – fyll i den och lämna till den som ska föra din talan. Tänk på att samtliga innehavare av lägenheten måste underteckna och att det inte är möjligt att specifiera hur du vill att ditt ombud
Försäkring
Det är viktigt att du som medlem har en hemförsäkring. Till din hemförsäkring ska du också ha ett så kallat bostadsrättstillägg.

G

Grovsopor
I soprummet finns en behållare för mindre grovsopor. Det är inte tillåtet att slänga bygg- eller flyttavfall och inte heller elskrot eller övrigt farligt avfall. Se även punkten längst ner om återvinning. Föreningens info om hushållssopor och grovsopor.

H

Husdjur
Föreningens information om husdjur.
Hushållssopor
Föreningens info om hushållssopor och grovsopor. Se även punkten längst ner om återvinning.

I

Internet
I föreningen finns fiberkabel indragen i samtliga lägenheter. Du beställer själv ditt bredbandsabonnemang hos AllTele. Det finns också möjlighet att välja uppkoppling från ComHem om du nu av någon obskyr anledning skulle vilja det.

K

Kabel-tv
Kabel-tv finns att tillgå, dels som ip-tv från AllTele via ditt fiberuttag, dels som traditionell kabel-tv från ComHem. I föreningens månadsavgift ingår ComHems analoga grundutbud (värt cirka 100 kronor/månad). Fler kanaler beställer du via AllTele eller ComHem. Vid problem med kabel-tv:n kontaktar du din tv-leverantör direkt.
Köksfläkt.
Om du vill byta ut eller montera in en ny köksfläkt så måste den antingen vara av självdragstyp (finns speciella kåpor från till exempel Casamja) eller vara av kolfiltermodell som du då inte kopplar till ventilationen. De får under inga omständigheter vara av andra sorter, då förstör du ventilationen för hela huset och trycker in ditt matos till dina grannar.

M

Matavfall
Du sorterar ut matavfall i speciella pappåsar som finns att hämta i soprummet. Matavfallet slängs sedan i rätt kärl och blir biogas. Det är viktigt att du som medlem sorterar, både för miljön och för föreningens ekonomi – det är nämligen lägre soptaxa på matavfall än hushållssopor.
Miljöstationer
På Södermalm finns ingen fast återvinningscentral eller miljöstation för farligt avfall. Hitta din närmaste allmänna återvinningscentral på Stockholms stads hemsida. Det finns också miljöstationer på Shell i Aspudden (Hägerstensvägen/Kilabergsvägen) eller på Preem på Norr Mälarstrand (ej glödlampor och lågenergilampor).
Mobil miljöstation
Det finns också en mobil miljöstation, läs mer om den på Stockholms stads hemsida. Där kan du också anmäla dig till en sms-påminnelsetjänst.

O

Ohyra
Skulle du upptäcka ohyra så är du skyldig att åtgärda detta. Kontakta Anticimex och uppge att föreningen har sin försäkring hos Länsförsäkringar Stockholm. Anticimex hjälper dig sedan med lämpliga åtgärder. Du ska även meddela styrelsen om vad som hänt och vad åtgärden är.
Ordningsregler
Brf Kolonnen 3:s ordningsregler

P

Portkod
Föreningens portkod gäller 7.00–21.00. Övrig tid kommer du in med nyckelbricka.
Porttelefon
Fastighetens porttelefon ringer upp det nummer du valt. För att öppna dörren för besökaren, tryck »5«. Om du saknas i porttelefonen, tag kontakt med styrelsen.

R

Ritningar
För ritningar över husplanen med rördragningar, se stammarna. De ritningar du inte hittar där får du själv begära ut från Stadsbyggnadskontoret.

S

Stambyte
De flesta, men inte alla, av stammarna i Kolonnen 3 är bytta. Denna översikt (Microsoft Word) är kompletterad med inskannade ritningar: 4 trappor, 1, 2 och 3 trappor, bottenvåningen, källaren, badrums- och köksstammarna.
Styrelsens arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter för styrelsen i Brf Kolonnen 3
Stämman
Se »Föreningsstämma«
Störande grannar
Om grannarna stör
Säkerhetsdörr
Är du intresserad av att installera en säkerhetsdörr till din lägenhet? Kontakta Andreas RamstedtProloc. Dörren ska självklart vara utförd som de andra dörrarna i trapphuset.

T

Tillträde
Styrelsen har enligt bland annat stadgar och bostadsrättslagen rätt till tillträde till din lägenhet. Tillträdet skall naturligtvis vara objektivt motiverat och innehavaren bör underrättas före besöket. Det kan gälla till exempel:
Reparation som föreningen svarar för
Kontroll av stamledningar
Obligatorisk ventilationskontroll
Arbeten som gäller intilliggande lägenhet (till exempel vid vattenskador)
Kontroll att innehavaren gör det som åligger hen, till exempel att lägenheten eller lokalen hålls i gott skick och används för avsett ändamål. Det kan också gälla kontroll av avsevärda förändringar.
Tvättstuga
Föreningens gemensamma tvättstugan finns längst upp i gathuset. Tvättstugans regler finns uppsatta på plats.

V

Vindsförråd
Till samtliga lägenheter hör varsitt vindsförråd. För att minska brandrisken och för att brandkåren ska komma fram både på vind och i källare gäller att gångarna skall vara fria från bråte, gamla möbler och liknande. Det som lämnas utanför förråden bortforslas på bostadsrättshavarens bekostnad.
Vitvaror
Föreningen har medlemspriser hos Fastighetsägarföreningen i Stockholm. De har en butik på Alströmergatan 14 där man kan se på spisar, kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner mm. Man kan även gå in på www.fastighetsagarna.se och välja region Stockholm.
Värme
Kontakta styrelsen om du vill byta eller flytta en radiator. Eftersom värmesystemet sitter ihop i samtliga lägenheter påverkar ditt elementbyte samtliga radiatorer i samma kedja. Vill du byta radiator (elementet) så måste du se till att den nya radiatorn har samma rördimensioner som huset i övrigt. Många nya radiatorer har som standard klenare rör än de huset har, men det går att få större bara man beställer det. Om du installerar radiatorer med för klena dimensioner så resulterar det dels i att du får kallare inne (kommer inte fram tillräckligt mycket varmvatten) och att du stryper varmvattenflödet till nästa granne i kedjan. De får också kallt. Var också observant på att nya radiatorer ofta är förinställda från fabrik med en strypning av vattenflödet, denna strypning måste öppnas helt. Kontrollera gärna med styrelsen vilka förutsättningarna är för ditt radiatorbyte, ibland kan det nämligen krävas att man får byta omkringliggande rör också. Blir lätt mer arbete än man tänkt sig från början.

Å

Återvinningscentral
Hitta din närmaste allmänna återvinningscentral på Stockholms stads hemsida.

BRF Kolonnen 3 • Ringvägen 129, 116 61 Stockholm