Styrelse och (intern) revisor

för Brf Kolonnen 3

(från och med Juni 2013)

 

styrelsen@kolonnen3.se

 

Ordinarie                          Ansvarsområde                                Tel. nr

Anna Nyström                    Ordförande, Ekonomi                          073-949 62 61

Jeanette Larsson                 Sekreterare                                          076-226 07 50

Direnc Özdemir                  Fastighetsfrågor                                   070-718 17 67

Rasmus Rodestedt             Porttelefon                                            08 -428 73 582

 

Suppleanter

N/A

 

Internrevisor
Mariette Weideskog                 internrevisor@kolonnen3.se           070-002 83 64

 

 

Postadress:

Ringvägen 129, 116 61 Stockholm