Brf Kolonnen 3

...sedan 1982

 

Aktuellt maj 2016

DAGS ATT HÄMTA UT NYCKLAR

Som nämnts tidigare byter föreningen till ett enhetligt nyckelsystem. Till skillnad från vad som tidigare kommunicerats kommer samtliga lägenheter att få tre nycklar. De lägenheter som begärt fler nycklar kommer så klart att få det. Nyckelutlämning kommer att ske vid den lilla avsatsen i porten vid gathusets trapphus på följande tider: • 29 maj 20.00–21.00 • 2 juni 20.00–21.00 • 6 juni 20.00–21.00

VAD FÅR JAG?

Du får tre exemplar av en nyckel. Om du har anmält att du vill ha fler än tre får du det antal du begärt.

VART GÅR NYCKELN?

Nyckeln passar i porten, gårdsdörrarna, tvättstugan och vindsdörrarna.

ELEKTRONISKA NYCKLAR

De elektroniska nycklarna/blå plupparna till porten fortsätter att fungera precis som vanligt. Det gör också portkoden.

LÅSBYTE

Själva låsbytet påbörjas enligt tidplan 13 juni och pågår under veckan.

Hem  |  Kontakta styrelsen  |  A - Ö |  Mäklarinfo  |  Underhåll  |  Stadgar  |  Styrelsesida

 • BRF Kolonnen 3 •  Ringvägen 129, 116 61 Stockholm