Brf Kolonnen 3

...sedan 1982

 

Nyhetsbrev 22 november 2009

Angående höjning av årsavgiften

Hej!

Bostadsrättsföreningen har med början hösten 2007 projekterat och genomfört en omfattande renovering av fastighetens gård på grund av att den – vid utförda undersökningar – visade sig vara i så dåligt skick att rasrisk förelåg. Samtidigt har den stora underliggande lokalen som hyrs av företaget Kina Li HB renoverats och moderniserats bl.a. för att uppfylla dagens krav i form av brandskydd, ventilation mm. Arbetena är i stort sett klara, vissa mindre åtgärder kvarstår.

Styrelsen beräknar att slutkostnaden för reparationerna kommer att stanna på ungefär 11 miljoner kr. Med anledning av detta måste avgifterna för bostäderna höjas från ca 288 kr per kvadratmeter bostadsyta och år till ca 425 kr per kvadratmeter bostadsyta och år. De nya årsavgifterna kommer gälla från och med den 1 januari 2010.

För det fall du/ni har frågor angående detta är du/ni välkomna att kontakta styrelsen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Brf Kolonnen 3

Hem  |  Kontakta styrelsen  |  A - Ö |  Mäklarinfo  |  Underhåll  |  Stadgar  |  Styrelsesida

 • BRF Kolonnen 3 •  Ringvägen 129, 116 61 Stockholm