Brf Kolonnen 3

...sedan 1982

 

Nyhetsbrev juni 2010

Hej!

Den nya styrelsen är nu igång med sitt arbete och vill med detta nyhetsbrev bl a påminna om en del saker inför sommaren.

Gården

Ett vattningsschema är som tidigare år uppsatt på soprumsdörrens insida. Skriv upp er de veckor eller dagar ni kan ansvara för vattning de dagar det behövs.

Hälsningar från Maj, som tagit stort ansvar för de fina planteringarna: Vem som vill kan skörda av rabarbern och annat ätbart. Den som vill kan också plantera kryddväxter mm men får då också räkna med att andra kan skörda.

Cyklar

som står i lilla källaren i gårdshuset måste tas upp därifrån. Det är utrymningsväg från Kina-Li och i utrymningsväg får inget, enligt Brandmyndigheten, förvaras.

Soprummet

På förkommen anledning måste vi påminna om att inte slänga el-skrot eller ställa dit färgburkar mm. Nu står en hel hög färgburkar där, det betyder inte att man får ställa dit fler. Dessa skall, av någon med bil, fraktas till miljö-stationen vid tillfälle.

Porten

Det är extra viktigt nu i sommar när många är bortresta att inte släppa in obehöriga. Var uppmärksam och fråga främmande personer vem de söker.

Medlemspärmen

Medlemspärmen skall hållas uppdaterad. Därför bifogas flik 15 för byte »Sittande styrelse« – Den nya styrelsen med namn, ansvarsområde och telefonnummer.

Fler blad behöver en översyn men det får ske till hösten. Ni kommer väl också ihåg att ni kan titta på hemsidan.

Delaktighet

Ett ledord för oss i nya styrelsen är delaktighet. Därför vill vi uppmuntra alla som kan och vill dra sitt strå till stacken. Att sitta i styrelsen skall inte innebära att ansvara för blomvattning och samtidigt vara expert på IT eller lås. Vi vill söka rätt på all dold kunskap i huset. Vi har kanske experter på det mesta i vår krets. Lägg en lapp i styrelsens brevlåda i porten med namn, yrke och intresseområde så kan vi alla vid behov hjälpas åt lite.

Styrelsen genom May-Britt Rolén

Hem  |  Kontakta styrelsen  |  A - Ö |  Mäklarinfo  |  Underhåll  |  Stadgar  |  Styrelsesida

 • BRF Kolonnen 3 •  Ringvägen 129, 116 61 Stockholm