Brf Kolonnen 3

...sedan 1982

 

Balkongaktuellt februari 2015

Balkongprojektets status

Svaret på balkongenkäten som gick ut i december var överväldigande. Styrelsen har efter att ha fått in anbud från och referenser på ett antal balkongentreprenörer tagit beslut om vilket företag som ska få lämna ett mer detaljerat förslag. Vi hoppas kunna presentera förslaget på ett informationsmöte senare under våren för att ha ett bra underlag att ta ställning till på föreningsstämman.

Vad vi vet

För att eventuella balkonger ska bli ett trevligt tillägg till vår fastighet, utgår vi från att balkongerna får detaljer (färg, räcken, dörrar och så vidare) som är tidstypiska och arkitektoniskt anpassade till vårt hus. Det underlättar också för bygglovsprocessen mot gatan, som med stor sannolikhet tyvärr kommer att ta längre tid än bygglovsprocessen mot gården.

Storleken på balkongerna blir anpassad till lägenheternas takhöjd och fönsterstorlek, för att minimera påverkan på infallande ljus.

Den balkongleverantör vi valt har hantverksmässig tillverkning av till exempel dörrar och räcken, vilket gör att balkongerna kommer att upplevas som en naturlig del av fastigheten. Leverantören har också den stora fördelen att minimera byggtiden i varje enskild lägenhet – endast två veckor behövs för en »rad« fönster.

Synpunkter mottages tacksamt

Nu börjar det närma sig deadline för idéer som vi ska kunna få med i balkongförslaget.

Hem  |  Kontakta styrelsen  |  A - Ö |  Mäklarinfo  |  Underhåll  |  Stadgar  |  Styrelsesida

 • BRF Kolonnen 3 •  Ringvägen 129, 116 61 Stockholm