Brf Kolonnen 3

...sedan 1982

 

Balkongprojektet juni 2015

Stämmans beslut

Stämman den 26 maj beslutade enhälligt att uppdra till styrelsen att genomföra balkongprojektet, det vill säga att låta medlemmarna bygga balkonger, franska dörrar respektive balkongdörrar med uteplatser.

Samråd för balkonger i gathuset mot gård

För de två vertikala raderna i gathuset mot gården kommer styrelsen att på stämmans uppdrag kalla till samråd för att diskutera och besluta om alternativa placeringar och utformningar. Berörda medlemmar kommer att kallas separat.

Samråd för balkonger i gathuset mot gata

För samtliga lägenheter mot gatan kommer styrelsen att arbeta vidare med en andra intresseanmälningsvända, följd av samråd. Att det blir lite fler steg mot gatan än mot gården beror på att bygglovet är svårare att få, samt att bygglovet sannolikt villkoras med att samtliga balkonger i bygglovet byggs. Det är därför av största vikt att vår bygglovsansökan mot gatan överensstämmer i högsta möjliga grad med medlemmarnas intresse att bygga.

Vad händer sedan?

När bygglov för slutgiltigt förslag till balkonger mot gård respektive balkonger mot gata erhållits, får berörda medlemmar erbjudande om att »köpa balkong«. Balkongentreprenören besöker sedan varje lägenhet och går igenom vilka tillval respektive medlem önskar. Innan bygget startar, tecknar varje medlem ett avtal med föreningen och betalar handpenning.

Hem  |  Kontakta styrelsen  |  A - Ö |  Mäklarinfo  |  Underhåll  |  Stadgar  |  Styrelsesida

 • BRF Kolonnen 3 •  Ringvägen 129, 116 61 Stockholm