Andrahandsuthyrning


ANDRAHANDS-UTHYRNING


Du behöver styrelsen godkännande/samtycke innan du hyr ut din lägenhet i andrahand. Blanketten hittar du på SBC.se eller klicka här.


Notera också att styrelsen tar ut en avgift för andrahands-uthyrning enligt paragraf 9 i stadgarna. Maxgräns är 10% av ett prisbasbelopp och tid för uthyrning räknas in.


Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 SEK. Vilket då innebär att det blir 52 500 x 0,10 = 5 250/12 =437,50 SEK/månad.