Ombyggnad och/eller renovering

Är du i renoveringstagen? 


Alla förändringar i din lägenhets planlösning kräver utlåtande från konstruktör. Detta utlåtande mejlar du sedan till Styrelsen, som lämnar sitt OK på din renovering.


Detta gäller främst om du ska:


 • göra ingrepp på bärende konstuktion, tex en bärande vägg, men också icke bärande vägg. Detta gäller även om du fått bygglov på förändringen
 • ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett
 • göra annan väsentlig förändring av lägenheten, till exempel att lägenhetens karaktärsdrag förändras. Om du funderar på att ändra planlösning, flytta öppna spisen, köket osv. Ja, allt som kan påverka kulturhistoriskt värde. Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd.


Vid mindre förändringar i lägenheten (som att tapetsera eller måla) behöver inte styrelsen kontaktas. 


  Har Du ytterligare frågor?


  Verkar något oklart eller om du har andra funderingar - - kontakta oss i styrelsen. Kontakta oss hellere en gång för lite än en gång för mycket. Och du, lycka till med din renovering!


   

  Detta önskar vi från dig


  Nedan handligar - Innan renoveringen

  • Godkänd bygganmälan om det krävs för just din planerade renovering
  • Ritningar
  • Förbesiktningsprotokoll
  • Entreprenörers behörighets- och kvalitetsintyg
  • Intyg från sakkunniga gälland t ex hållfasthet och rördimensionering
  • Eventuella andra myndighetstillstånd

  • Ventilationsbeskrivning

  • Ljudisoleringsbeskrivning

  • Beskrivning av va-systemet

  • Tidplan (start och slutdatum)

  • Skriftlig beskrivning av arbetet - Projektplan

  • Vilka företag som ska anlitas

  Under renoveringen

  • Hantverkare ska vara godkända av branschorganisation
  • Styrelsen skall ha full insynsrätt under arbetes gång. Föreningen har dessutom vetorätt vad gäller dina planer. Detta innebär att föreningen har rätt att neka en viss del i dina planer. Vetorätten gäller naturligtvis bara fram till dess att dina planer är godkända av styrelsen.
  • Hela ansvaret för ombyggnaden eller reparationen ligger på dig, inkl slutbesiktning
  • Hantverkare ska följa gällande norm och regler

  Efter renoveringen

  • Meddela styrelsen att arbetet är avslutat
  • Skicka in slutbesiktningsprotokoll till styrelsen
  • Skriftlig slutrapport


  Lämna alltid in en skriftlig slutrapport på din renovering som styrelsen arkiverar. Den kan vara till nytta längre fram och är också till värde för dig vid en eventuell försäljning.

  Riktlinjer för dina hantverkare när renoveringen väl är igång!

  • Gemensamhetsutrymmen i trapp och hiss ska skyddas från smuts och slitage. Täck ordentligt i trapphuset och i hiss (skydda panel)
  • Inga avfall får förvaras i trapphuset
  • Arbetstid för arbete som på något sätt kan upplevas störande för grannar är enbart tillåtet mellan kl 8 - 17 på vardagar
  • Närmaste grannar ska meddelas om när mest störande arbeten ska ske. Lämna lapp i hiss och på anslagstavla att du renoverar och hur länge. Ange din kontaktinformation
  • Vattenavstängning ska meddelas styrelsen och annonseras i trapphuset samt till lokalhyresgäster (fn frisör, Suris, tobak, Crispy pizza och Kina Li) i god tid i förväg
  • Vid rivning av kök och badrum äldre än år 1990, eller om det finns misstanke om att ny kakelsättning är gjord över äldre, ska asbestprovningstagning genomföras
  • Alla frånluftsventiler måste täckas över noga
  • Styrelsen ska meddelas när stammar/rör friläggs, som kan vara föremål för stambyte på föreningens bekostnad
  • Hantverkare får ej röka i huset eller på gården
  • Toalett för hantverkare finns att tillgå i soprummet
  • Dörrar till porten få ej ställas upp/stå öppna
  • Föreningen rekommenderar starkt en oberoende besiktningsman

  unsplash