Fastigheten

Vår fastighet Kolonnen 3


Huset på tomten Kolonnen 3 ritades av arkitekt Svante Dyhlén år 1926 och stod färdig två år senare. Då flyttade arkitekten själv in i huset, vilket tyder på att han säkerligen var nöjd med sitt verk. Huset är en tidstypisk 1920-talsfastighet med spröjsade fönster (tre glas i varje båge).

Fasaden på våningsplanen är slammad, och det är ju lite speciellt. Det betyder att fasaden är putsad med så tunn puts att tegelstrukturen syns igenom. Många tror därför att det snålats med att renovera fasaden, mem så är inte fallet. Vi har valt att behålla dess irsprugliga uteseende.

Fastigheten består av ett gathus i sex våningar och en gårdsflygel i fem våningar. Merparten av gathusets lägenheter har en stor möblerbar hall som försågs med öppen spis. Och råvindarna är kvar. Dessa har vi ännu inte sålt ut.

Det finns en fin stor och grön innergård med bland annat utemöbler, grillar, cykelförvaring och möjlighet att själv odla kryddor. Här kan du duka till grillmiddag eller kräftskiva.

Vi har 6 stycken butiker ut mot gatan. Vi lovar att du kommer bli stammis hos dem alla.


Planerat underhåll 2024


Målning fönsterbågar gårdshuset. Vi fortsätter även vårt arbete med ventliation. Förstudie stambyte.Underhåll tidigare år:


2023 Renovering av hela fasaden ut mot Ringvägen pga att stora sprickor uppdagats. Byte av stuprännor mot gatan. Renovering av franska balkonger ut mot Ringvägen. Totalrenovering av vädringsbalkonger (mot gården). Förstudie försäljning av råvind. 


2022 Nya entrédörrar till Tobaken och Frisör 2000, åtgärder OVK, montering av fönsterventiler i gatuhuset, ny ramp entré, täting av krönmur pga vattenläckage in till Kina Li, målning av fönsterbågar (gatuhuset), service på nödljus armaturer, nya brandsläckare och övrigt brandsäkerhetsarbete, brandbesiktning butikerna och fastighet, byte av rensrör vinden gatuhuset, putsning av fasad mot gatan ovanför Suris restaurang inför ny skylt, renovering cykelskjulet med helt nytt plåttak, ny hemsida, inköp av nya brandvarnare till alla boende. 


2021 Nya möbler innergård.


2020 Ny dörr China Li och renovering av styrelserum + nya möbler och tapet styrelserum, renovering av entrédörr till fastigheten.


2019 Radonmätare har placerats ut.


2018 De sista balkongerna mot gården färdigställdes.


2017 Balkonger mot gården byggdes.


2014 Utvändig målning av fönster mot gården. Byte av kablar och elinstallationer i trapphusen (bland annat till belysning). Plantering av träd och krukor till gården.


2013 Elstammar har bytts ut mot 3-fas till samtliga lägenheter. Installation av fastighetsnät för fiberbredband. Akut stambyte av 9st wc/dusch utrymmen i gårdshuset och även lägenheten på vån 4,5 i gatuhus + tvättstuga. Renovering av toalett i soprum. Injustering av värmen utförd.


2012 Fiberdragning till fastigheten. Underhållsbesiktning av fastigheten. Plåtinklädnad av mur till angränsande fastigheter, Kolonnen 10 och 11. Nya sopkärl har införskaffats. Ett antal medlemmar har installerat säkerhetsdörrar. Samtliga stammar i huset har spolats. Taksäkerheten har kompletterats. OVK-besiktning genomfördes (obligatorisk ventilationskontroll). Servisledningen (ingående el till fastigheten) och elcentraler i källaren utbytta.


2010 Omgörning av hemsidan. Två medlemmar uppförde kungsbalkonger. Byte av elcentral hos hyresgäst.


2009 Arbetena med gården har slutförts så när som angränsande mur med staket mot tre grannfastigheter. Ny nödutgång har byggts och 1-2 uteplatser anlagts.
Källarlokalen har fått ny ventilation, el och brandskydd med nödbelysning och bland annat ny utrymningsdörr samt ny port enligt brandsäkerhetsbestämmelser.
Förstärkt inbrottsskydd och bättre stängningsanordningar mot gård och gata. Energideklaration har gjorts. Reglercentralens inställning för värme har justerats. En stam i gårdshuset har bytts samt har smärre läckor i källaren åtgärdats. Anslagstavlorna i entrén har renoverats. Genomgång och fördelning av vindskontor.


2008 Ombyggnation av innergård (för att byta rostiga balkar, det vill säga en helrenovering av gården, där både under- och ytskikt blir nytt) har påbörjats.
Renovering av källarlokalen.


Vill du djupduka i historien, klicka här>>